Telefoon (0297) 287 379
Dierenspecialist winkel

Snel de juiste informatie over uw huisdier(en)

Disclaimer

Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met de volgende disclaimer: Dierenspecialist Mijdrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van de inhoud van al dan niet door derden aangeboden informatie op de website van Dierenspecialist Mijdrecht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met rechten van derden.
Dierenspecialist Mijdrecht besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar website. Dit geldt ook voor de informatie van derden die Dierenspecialist Mijdrecht op haar website ter beschikking stelt. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de op de website aanwezige informatie. Ook als deze informatie onverwacht onjuistheden mocht bevatten.Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website. De gebruiker is zelfverantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie (nog) correct en (nog) geldig is.
Bepaalde links op de website verwijzen naar websites van derden. Dierenspecialist Mijdrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie die op deze websites staat. Noch voor het gebruik, noch voor het vertrouwen daarin.

Er wordt uiterste zorg besteed aan de juiste technische werking van die service, zodat informatie correct en tijdig per mail wordt verstuurd. Omdat er echter vele redenen zijn waarom een e-mail zijn eindbestemming niet bereikt, aanvaardt Dierenspecialist Mijdrecht geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van de informatie. Gebruik van www.ds-mijdrecht.nl is daarom voor eigen risico.
Dierenspecialist Mijdrecht zal verkregen gegevens niet aan derden ter beschikking stellen en zal deze uitsluitend aanwenden voor het functioneren van de eigen website. Met deze aansprakelijkheidsclausule (disclaimer) wordt niet beoogd eventuele aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij dit niet is toegestaan volgens de Nederlandse wet.